องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมันที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1