:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449 อีเมลล์ : admin@saphlee.go.th (อีเมลกลาง) : saraban@saphlee.go.th