องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พรบ.สภาตำบล-ฉ7 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file รบ-จัดทำแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file พรฎ.เดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file รบ-จัดทำแผน2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รบ-จัดทำแผน1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file พรฎ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-ว่าง-
นายก อบต.สะพลี
-ว่าง-
นายก อบต.สะพลี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56