องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
folder แผนพัฒนา 4 ปี
insert_drive_file ลักษณะของแผนสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file บัญชีโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1