องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ smart card
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 62
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือ e-GP
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 52