องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
account_box สมาชิกสภา
นายสายชล อินทรสุภา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-7474594
นายโกมล ประทับกอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-0315297
นายชาญณรงค์ อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-7830067
นายภาคีนัย วิประจง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 093-6269313
นายวันชัย แท่นอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 082-2803719
นายเรวัตร เอียดชุม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 087-8845836
นายสมโภชน์ จันทร์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 092-6647963
นายภะณา หงสะทาน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 080-1243154
นางนิกษ์นิศา ทิพย์เสพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 086-2830010
นายเกรียงไกร จันทศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 088-1808105