องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566 [17 มกราคม 2566]
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [17 มกราคม 2566]
รวมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ปี ๒๕๖๕ [20 ธันวาคม 2565]
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [7 ธันวาคม 2565]
วันเด็กแห่งชาติ 2566 [6 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ [16 พฤศจิกายน 2565]
งานทำบุญตักบาตรประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑o ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร [9 พฤศจิกายน 2565]
งานกฐินสามัคคี วัดทุ่งไทรทอง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร [8 พฤศจิกายน 2565]
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ตอบแบบสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา... [18 พฤษภาคม 2565]
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี [25 พฤศจิกายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 140 รายการ)