องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ทำโรงเลี้ยงหมูต้องขออนุญาตหรือไม่อย่างไรครับ

ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยท่านต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้านที่ตั้งโรงเรือน 3. กรณีมิได้ดำเนินการในพื้นที่ของตัวเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือมาขอหนังสือให้ใช้พื้นที่หรือสัญยาเช่าประกอบด้วย โดยท่านสามารถมาเขียนคำขอรับใบอนุญาตได้ที่ อบต.สะพลีในวันที่นำเอกสารมายื่น ในวันและเวลาทำการ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 077630448 ค่ะ

(โดย:บุญส่ง ยังสุข เขียนเมื่อ:10 เมษายน 2566)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว