ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ “สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ พันธ์กิจในการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย 5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย 8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ “สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ พันธ์กิจในการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย 5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย 8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ../add_file/วิสัยทัศน์ “สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ พันธ์กิจในการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย 5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย 8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230

โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230

โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230

โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

../add_file/

 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230

โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ :

ประวัติ อบต.สะพลี

          อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539

    ที่งตั้งและอาณา

          อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางสน        อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร      

    ทิศใต้                        ติดต่อกับ        ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร    

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        อ่าวไทย

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        ตำบลนากระตาม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

    พื่นที่

          ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่อยู่อาศัย                ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นทำการเกษตร           ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่สาธารณและอื่นๆ   ประมาณ  25.20 ตารางกิโลเมตร

    ภูมิประเทศ

          ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น

    เขตการปกครอง

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9

 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น

            • ชาย  2,828 คน

            • หญิง 3,073 คน

  *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

          อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539

    ที่งตั้งและอาณา

          อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางสน        อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร      

    ทิศใต้                        ติดต่อกับ        ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร    

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        อ่าวไทย

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        ตำบลนากระตาม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

    พื่นที่

          ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่อยู่อาศัย                ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นทำการเกษตร           ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่สาธารณและอื่นๆ   ประมาณ  25.20 ตารางกิโลเมตร

    ภูมิประเทศ

          ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น

    เขตการปกครอง

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9

 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น

            • ชาย  2,828 คน

            • หญิง 3,073 คน

  *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

ประวัติ อบต.สะพลี

          อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539

    ที่งตั้งและอาณา

          อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางสน        อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร      

    ทิศใต้                        ติดต่อกับ        ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร    

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        อ่าวไทย

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        ตำบลนากระตาม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

    พื่นที่

          ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่อยู่อาศัย                ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นทำการเกษตร           ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่สาธารณและอื่นๆ   ประมาณ  25.20 ตารางกิโลเมตร

    ภูมิประเทศ

          ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น

    เขตการปกครอง

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9

 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น

            • ชาย  2,828 คน

            • หญิง 3,073 คน

  *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

../add_file/

ประวัติ อบต.สะพลี

          อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539

    ที่งตั้งและอาณา

          อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางสน        อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร      

    ทิศใต้                        ติดต่อกับ        ตำบลนาชะอัง      อำเภอเมือง      จังหวัดชุมพร    

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        อ่าวไทย

    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ        ตำบลนากระตาม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

    พื่นที่

          ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่อยู่อาศัย                ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นทำการเกษตร           ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร

          พื้นที่สาธารณและอื่นๆ   ประมาณ  25.20 ตารางกิโลเมตร

    ภูมิประเทศ

          ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น

    เขตการปกครอง

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11

     • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9

 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น

            • ชาย  2,828 คน

            • หญิง 3,073 คน

  *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร ../add_file/แจ้งข้อมูลถึงผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :

การประกอบอาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง

อาชีพประมง

อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว

อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  

1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม        32   ร้าน

2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม          21   แห่ง

3.โรงแรม / รีสอร์ท                  10   ร้าน

4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม            5    ร้าน

5.โรงงานอุตสาหกรรม              3    แห่ง

6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ         2    แห่ง

7.จำหน่ายน้ำดื่ม                       2    แห่ง

8.อื่นๆ                                     21  แห่ง

 

1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม        32   ร้าน

2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม          21   แห่ง

3.โรงแรม / รีสอร์ท                  10   ร้าน

4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม            5    ร้าน

5.โรงงานอุตสาหกรรม              3    แห่ง

6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ         2    แห่ง

7.จำหน่ายน้ำดื่ม                       2    แห่ง

8.อื่นๆ                                     21  แห่ง

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

การประกอบอาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง

อาชีพประมง

อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว

อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  

1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม        32   ร้าน

2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม          21   แห่ง

3.โรงแรม / รีสอร์ท                  10   ร้าน

4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม            5    ร้าน

5.โรงงานอุตสาหกรรม              3    แห่ง

6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ         2    แห่ง

7.จำหน่ายน้ำดื่ม                       2    แห่ง

8.อื่นๆ                                     21  แห่ง

../add_file/

การประกอบอาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง

อาชีพประมง

อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว

อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  

1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม        32   ร้าน

2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม          21   แห่ง

3.โรงแรม / รีสอร์ท                  10   ร้าน

4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม            5    ร้าน

5.โรงงานอุตสาหกรรม              3    แห่ง

6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ         2    แห่ง

7.จำหน่ายน้ำดื่ม                       2    แห่ง

8.อื่นๆ                                     21  แห่ง


ชื่อไฟล์ :
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ
1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร
1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา
1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข
2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย
2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต
4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด
5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6.1  พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ
6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ
8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต.
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ
1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร
1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา
1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข
2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย
2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต
4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด
5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6.1  พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ
6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ
8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต.
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ
1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร
1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา
1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข
2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย
2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต
4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด
5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6.1  พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ
6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ
8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต.
../add_file/
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ
1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร
1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา
1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข
2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย
2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต
4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด
5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6.1  พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ
6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ
8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต.

ชื่อไฟล์ :

สภาพสังคม

1.การศึกษา

โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน  2 แห่ง

ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง

1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4

2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10

ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.)                             จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                    จำนวน 1 แห่ง

2.ศาสนา

วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์

1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1

2 วัดปากด่าน                    หมู่ที่ 2

3 วัดป่ายาง                       หมู่ที่ 4

4วัดพรุใหญ่                       หมู่ที่ 6

5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี    หมู่ที่ 7

6 วัดทุ่งไทรทอง                 หมู่ที่ 8

7 วัดถ้ำเขาปุก                    หมู่ที่ 10

8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง     หมู่ที่ 10

9 วัดราษฎร์คงคาราม          หมู่ที่ 11

หน่วยบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี  หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล)

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) 

สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง

3.โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

            การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

ทางรถยนต์

           - ทางหลวงชนบท       3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท       2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร 

           - ทางหลวงแผ่นดิน     3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

           - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร       

         ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้

           - ถนนลูกรัง        จำนวน              39           สาย

           - ถนนหินคุก       จำนวน              17           สาย

           - ถนนคอนกรีต   จำนวน                9            สาย

           - ถนนสาดยาง     จำนวน               2            สาย

ทางรถไฟ

            มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

การไฟฟ้า

            มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

การประปา

            มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

การโทรคมนาคม

            - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน 17 ตู้   ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน

            - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง

4.ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ

               แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

                     - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

                     - สระน้ำ                จำนวน                  15           แห่ง

                     - ฝาย                   จำนวน                    6            แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้น             จำนวน                  26           แห่ง

                     - บ่อโยก               จำนวน                   30           แห่ง

                     - ทำนบกั้นน้ำ         จำนวน                   5            แห่ง

                     - เหมือง                จำนวน                    2            แห่ง

                     - อ่างเก็บน้ำ           จำนวน                   1            แห่ง

           ทรัพยากรทางทะเล

              สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้

                     1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                     2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล

5.การเมืองการบริหาร

          การปกครอง

                เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ที่  ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน         ผู้ปกครอง                         ตำแหน่ง

1  บ้านหนองปลาไหล         นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

2 บ้านปากด่าน                   นายนิมิต พลนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

3 บ้านดอนคา                     นายวัชระ แก้วสุวรรณ์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

4 บ้านควน (เนินสำลี)          นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

5 บ้านพรุใหญ่                     นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

6 บ้านคลองใหญ่                 นายจารึก ผลจันทร์            กำนันตำบลสะพลี

7 บ้านทุ่งวัวแล่น                  นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

8 บ้านห้วยตาอ่อน                นายฉัตรชัย โลพิศ             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง)   นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

10 บ้านพรุปริง                     นายไวโอลิน แจกซ้าย        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้           

           สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่       

1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายชาติชาย สวัสศรี                  หัวหน้าสำนักปลัด

3.นายมานพ มาแจ้ง                      นักพัฒนาชุมชน

4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว    นักทรัพยากรบุคคล

5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.นางมณฑา จีนบันทึก                  เจ้าพนักงานธุรการ

7.นางสาวอาภาพร สง่า                  นิติกร

8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ               ครู

9.นางจิรดา บริรักษ์                        ครู

10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์            ครู

11.นางเกศสุดา บุญสะอาด             ผู้ดูแลเด็ก

12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์                พนักงานขับรถยนต์

13.นายยมนา หงสะทาน                พนักงานขับรถยนต์

14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์                  พนักงานขับรถยนต์

15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์              พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

16.นายวิศัลย์ สยุมพร                    พนักงานขับรถยนต์

17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์          พนักงานขับรถยนต์

18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ               พนักงานขับรถยนต์

19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นายวิชาญ พูนชัย                     ยาม

21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น                คนงานทั่วไป

22.นายวันชัย กาลพัฒน์                คนงานทั่วไป

23.นายบัญญัติ หนูแก้ว                 คนงานทั่วไป

24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์            คนงานทั่วไป

25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์      คนงานทั่วไป

26.นายอนันต์ สันทัดการ               คนงานทั่วไป

27.นายสมชาย ธัญญากรณ์            คนงานทั่วไป

28.นางมนฑา สืบสะอาด                คนงานทั่วไป

29.นางสาวสายฝน มลิเสน             นักการภารโรง

30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส          คนงานทั่วไป

31.นางสาวเบญจพร สมมุติ             คนงานทั่วไป

32.นางดวงพร หงสะทาน                คนงานทั่วไป

33.นายเจษฎา นิลภักดิ์                   คนงานทั่วไป

34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย       คนงานทั่วไป

35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน             คนงานทั่วไป

36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์        คนงานทั่วไป

37.นายกีรติ กิจจะ                           คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้  

1. นางพรรณวิภา       สุชาติ          รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางจุรีรัตน์            ชูกรณ์         นักวิชาการเงินละบัญชี

3. นางสาวธัญญลักษ์  มีลาภ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางพรรณวิภา       สุชาติ          เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสุศรีสุดา         เกตุพิมล       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6. นางสาวพการัตน์   เสียมศักดิ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. นายไชวัฒน์    ควงผจญ   หัวหน่าสวนโยธา

2. นายนรงค์      ฉิมมณี        ช่างโยธา

 3. จ.อ.ธวัธชัย   บุญจำนงค์    เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน   

1.คอมพิวเตอร์                   จำนวน  10  เครื่อง

2.เครื่อง pocket PC  จำนวน      4  เครื่อง

3.เครื่อง Note Book  จำนวน     1  เครื่อง

4.เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน    1  เครื่อง

5.เครื่องโทรศัพท์      จำนวน     1  เครื่อง

6.โทรสาร                 จำนวน     1  เครื่อง

7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย  จำนวน    1  เครื่อง

รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    19,893,340.44                         บาท

           ปี 2552                    22,489,047.87                         บาท

           ปี 2553                    27,808,025.86                         บาท

รายจ่ายของ อบต.

           รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    14,720,621.90                         บาท

           ปี 2552                    21,296,393.20                         บาท

           ปี 2553                    25,289,529.67                         บาท

 

 

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้           

           สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่       

1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายชาติชาย สวัสศรี                  หัวหน้าสำนักปลัด

3.นายมานพ มาแจ้ง                      นักพัฒนาชุมชน

4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว    นักทรัพยากรบุคคล

5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.นางมณฑา จีนบันทึก                  เจ้าพนักงานธุรการ

7.นางสาวอาภาพร สง่า                  นิติกร

8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ               ครู

9.นางจิรดา บริรักษ์                        ครู

10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์            ครู

11.นางเกศสุดา บุญสะอาด             ผู้ดูแลเด็ก

12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์                พนักงานขับรถยนต์

13.นายยมนา หงสะทาน                พนักงานขับรถยนต์

14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์                  พนักงานขับรถยนต์

15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์              พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

16.นายวิศัลย์ สยุมพร                    พนักงานขับรถยนต์

17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์          พนักงานขับรถยนต์

18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ               พนักงานขับรถยนต์

19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นายวิชาญ พูนชัย                     ยาม

21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น                คนงานทั่วไป

22.นายวันชัย กาลพัฒน์                คนงานทั่วไป

23.นายบัญญัติ หนูแก้ว                 คนงานทั่วไป

24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์            คนงานทั่วไป

25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์      คนงานทั่วไป

26.นายอนันต์ สันทัดการ               คนงานทั่วไป

27.นายสมชาย ธัญญากรณ์            คนงานทั่วไป

28.นางมนฑา สืบสะอาด                คนงานทั่วไป

29.นางสาวสายฝน มลิเสน             นักการภารโรง

30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส          คนงานทั่วไป

31.นางสาวเบญจพร สมมุติ             คนงานทั่วไป

32.นางดวงพร หงสะทาน                คนงานทั่วไป

33.นายเจษฎา นิลภักดิ์                   คนงานทั่วไป

34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย       คนงานทั่วไป

35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน             คนงานทั่วไป

36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์        คนงานทั่วไป

37.นายกีรติ กิจจะ                           คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้  

1. นางพรรณวิภา       สุชาติ          รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางจุรีรัตน์            ชูกรณ์         นักวิชาการเงินละบัญชี

3. นางสาวธัญญลักษ์  มีลาภ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางพรรณวิภา       สุชาติ          เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสุศรีสุดา         เกตุพิมล       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6. นางสาวพการัตน์   เสียมศักดิ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. นายไชวัฒน์    ควงผจญ   หัวหน่าสวนโยธา

2. นายนรงค์      ฉิมมณี        ช่างโยธา

 3. จ.อ.ธวัธชัย   บุญจำนงค์    เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน   

1.คอมพิวเตอร์                   จำนวน  10  เครื่อง

2.เครื่อง pocket PC  จำนวน      4  เครื่อง

3.เครื่อง Note Book  จำนวน     1  เครื่อง

4.เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน    1  เครื่อง

5.เครื่องโทรศัพท์      จำนวน     1  เครื่อง

6.โทรสาร                 จำนวน     1  เครื่อง

7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย  จำนวน    1  เครื่อง

รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    19,893,340.44                         บาท

           ปี 2552                    22,489,047.87                         บาท

           ปี 2553                    27,808,025.86                         บาท

รายจ่ายของ อบต.

           รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    14,720,621.90                         บาท

           ปี 2552                    21,296,393.20                         บาท

           ปี 2553                    25,289,529.67                         บาท

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

สภาพสังคม

1.การศึกษา

โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน  2 แห่ง

ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง

1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4

2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10

ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.)                             จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                    จำนวน 1 แห่ง

2.ศาสนา

วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์

1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1

2 วัดปากด่าน                    หมู่ที่ 2

3 วัดป่ายาง                       หมู่ที่ 4

4วัดพรุใหญ่                       หมู่ที่ 6

5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี    หมู่ที่ 7

6 วัดทุ่งไทรทอง                 หมู่ที่ 8

7 วัดถ้ำเขาปุก                    หมู่ที่ 10

8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง     หมู่ที่ 10

9 วัดราษฎร์คงคาราม          หมู่ที่ 11

หน่วยบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี  หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล)

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) 

สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง

3.โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

            การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

ทางรถยนต์

           - ทางหลวงชนบท       3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท       2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร 

           - ทางหลวงแผ่นดิน     3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

           - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร       

         ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้

           - ถนนลูกรัง        จำนวน              39           สาย

           - ถนนหินคุก       จำนวน              17           สาย

           - ถนนคอนกรีต   จำนวน                9            สาย

           - ถนนสาดยาง     จำนวน               2            สาย

ทางรถไฟ

            มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

การไฟฟ้า

            มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

การประปา

            มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

การโทรคมนาคม

            - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน 17 ตู้   ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน

            - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง

4.ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ

               แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

                     - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

                     - สระน้ำ                จำนวน                  15           แห่ง

                     - ฝาย                   จำนวน                    6            แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้น             จำนวน                  26           แห่ง

                     - บ่อโยก               จำนวน                   30           แห่ง

                     - ทำนบกั้นน้ำ         จำนวน                   5            แห่ง

                     - เหมือง                จำนวน                    2            แห่ง

                     - อ่างเก็บน้ำ           จำนวน                   1            แห่ง

           ทรัพยากรทางทะเล

              สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้

                     1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                     2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล

5.การเมืองการบริหาร

          การปกครอง

                เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ที่  ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน         ผู้ปกครอง                         ตำแหน่ง

1  บ้านหนองปลาไหล         นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

2 บ้านปากด่าน                   นายนิมิต พลนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

3 บ้านดอนคา                     นายวัชระ แก้วสุวรรณ์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

4 บ้านควน (เนินสำลี)          นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

5 บ้านพรุใหญ่                     นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

6 บ้านคลองใหญ่                 นายจารึก ผลจันทร์            กำนันตำบลสะพลี

7 บ้านทุ่งวัวแล่น                  นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

8 บ้านห้วยตาอ่อน                นายฉัตรชัย โลพิศ             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง)   นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

10 บ้านพรุปริง                     นายไวโอลิน แจกซ้าย        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้           

           สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่       

1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายชาติชาย สวัสศรี                  หัวหน้าสำนักปลัด

3.นายมานพ มาแจ้ง                      นักพัฒนาชุมชน

4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว    นักทรัพยากรบุคคล

5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.นางมณฑา จีนบันทึก                  เจ้าพนักงานธุรการ

7.นางสาวอาภาพร สง่า                  นิติกร

8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ               ครู

9.นางจิรดา บริรักษ์                        ครู

10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์            ครู

11.นางเกศสุดา บุญสะอาด             ผู้ดูแลเด็ก

12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์                พนักงานขับรถยนต์

13.นายยมนา หงสะทาน                พนักงานขับรถยนต์

14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์                  พนักงานขับรถยนต์

15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์              พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

16.นายวิศัลย์ สยุมพร                    พนักงานขับรถยนต์

17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์          พนักงานขับรถยนต์

18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ               พนักงานขับรถยนต์

19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นายวิชาญ พูนชัย                     ยาม

21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น                คนงานทั่วไป

22.นายวันชัย กาลพัฒน์                คนงานทั่วไป

23.นายบัญญัติ หนูแก้ว                 คนงานทั่วไป

24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์            คนงานทั่วไป

25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์      คนงานทั่วไป

26.นายอนันต์ สันทัดการ               คนงานทั่วไป

27.นายสมชาย ธัญญากรณ์            คนงานทั่วไป

28.นางมนฑา สืบสะอาด                คนงานทั่วไป

29.นางสาวสายฝน มลิเสน             นักการภารโรง

30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส          คนงานทั่วไป

31.นางสาวเบญจพร สมมุติ             คนงานทั่วไป

32.นางดวงพร หงสะทาน                คนงานทั่วไป

33.นายเจษฎา นิลภักดิ์                   คนงานทั่วไป

34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย       คนงานทั่วไป

35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน             คนงานทั่วไป

36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์        คนงานทั่วไป

37.นายกีรติ กิจจะ                           คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้  

1. นางพรรณวิภา       สุชาติ          รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางจุรีรัตน์            ชูกรณ์         นักวิชาการเงินละบัญชี

3. นางสาวธัญญลักษ์  มีลาภ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางพรรณวิภา       สุชาติ          เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสุศรีสุดา         เกตุพิมล       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6. นางสาวพการัตน์   เสียมศักดิ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. นายไชวัฒน์    ควงผจญ   หัวหน่าสวนโยธา

2. นายนรงค์      ฉิมมณี        ช่างโยธา

 3. จ.อ.ธวัธชัย   บุญจำนงค์    เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน   

1.คอมพิวเตอร์                   จำนวน  10  เครื่อง

2.เครื่อง pocket PC  จำนวน      4  เครื่อง

3.เครื่อง Note Book  จำนวน     1  เครื่อง

4.เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน    1  เครื่อง

5.เครื่องโทรศัพท์      จำนวน     1  เครื่อง

6.โทรสาร                 จำนวน     1  เครื่อง

7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย  จำนวน    1  เครื่อง

รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    19,893,340.44                         บาท

           ปี 2552                    22,489,047.87                         บาท

           ปี 2553                    27,808,025.86                         บาท

รายจ่ายของ อบต.

           รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    14,720,621.90                         บาท

           ปี 2552                    21,296,393.20                         บาท

           ปี 2553                    25,289,529.67                         บาท

 

../add_file/

สภาพสังคม

1.การศึกษา

โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน  2 แห่ง

ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง

1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4

2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10

ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.)                             จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                    จำนวน 1 แห่ง

2.ศาสนา

วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์

1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1

2 วัดปากด่าน                    หมู่ที่ 2

3 วัดป่ายาง                       หมู่ที่ 4

4วัดพรุใหญ่                       หมู่ที่ 6

5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี    หมู่ที่ 7

6 วัดทุ่งไทรทอง                 หมู่ที่ 8

7 วัดถ้ำเขาปุก                    หมู่ที่ 10

8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง     หมู่ที่ 10

9 วัดราษฎร์คงคาราม          หมู่ที่ 11

หน่วยบริการสาธารณสุข

 โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี  หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล)

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) 

สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง

3.โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

            การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้

ทางรถยนต์

           - ทางหลวงชนบท       3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท       2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร 

           - ทางหลวงแผ่นดิน     3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร

           - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

           - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร       

         ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้

           - ถนนลูกรัง        จำนวน              39           สาย

           - ถนนหินคุก       จำนวน              17           สาย

           - ถนนคอนกรีต   จำนวน                9            สาย

           - ถนนสาดยาง     จำนวน               2            สาย

ทางรถไฟ

            มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

การไฟฟ้า

            มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

การประปา

            มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

การโทรคมนาคม

            - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน 17 ตู้   ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน

            - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง

4.ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ

               แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

                     - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

                     - สระน้ำ                จำนวน                  15           แห่ง

                     - ฝาย                   จำนวน                    6            แห่ง

                     - บ่อน้ำตื้น             จำนวน                  26           แห่ง

                     - บ่อโยก               จำนวน                   30           แห่ง

                     - ทำนบกั้นน้ำ         จำนวน                   5            แห่ง

                     - เหมือง                จำนวน                    2            แห่ง

                     - อ่างเก็บน้ำ           จำนวน                   1            แห่ง

           ทรัพยากรทางทะเล

              สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้

                     1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                     2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล

5.การเมืองการบริหาร

          การปกครอง

                เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ที่  ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน         ผู้ปกครอง                         ตำแหน่ง

1  บ้านหนองปลาไหล         นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

2 บ้านปากด่าน                   นายนิมิต พลนิล                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

3 บ้านดอนคา                     นายวัชระ แก้วสุวรรณ์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

4 บ้านควน (เนินสำลี)          นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

5 บ้านพรุใหญ่                     นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

6 บ้านคลองใหญ่                 นายจารึก ผลจันทร์            กำนันตำบลสะพลี

7 บ้านทุ่งวัวแล่น                  นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

8 บ้านห้วยตาอ่อน                นายฉัตรชัย โลพิศ             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง)   นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

10 บ้านพรุปริง                     นายไวโอลิน แจกซ้าย        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 

ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้           

           สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่       

1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายชาติชาย สวัสศรี                  หัวหน้าสำนักปลัด

3.นายมานพ มาแจ้ง                      นักพัฒนาชุมชน

4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว    นักทรัพยากรบุคคล

5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.นางมณฑา จีนบันทึก                  เจ้าพนักงานธุรการ

7.นางสาวอาภาพร สง่า                  นิติกร

8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ               ครู

9.นางจิรดา บริรักษ์                        ครู

10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์            ครู

11.นางเกศสุดา บุญสะอาด             ผู้ดูแลเด็ก

12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์                พนักงานขับรถยนต์

13.นายยมนา หงสะทาน                พนักงานขับรถยนต์

14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์                  พนักงานขับรถยนต์

15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์              พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

16.นายวิศัลย์ สยุมพร                    พนักงานขับรถยนต์

17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์          พนักงานขับรถยนต์

18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ               พนักงานขับรถยนต์

19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นายวิชาญ พูนชัย                     ยาม

21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น                คนงานทั่วไป

22.นายวันชัย กาลพัฒน์                คนงานทั่วไป

23.นายบัญญัติ หนูแก้ว                 คนงานทั่วไป

24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์            คนงานทั่วไป

25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์      คนงานทั่วไป

26.นายอนันต์ สันทัดการ               คนงานทั่วไป

27.นายสมชาย ธัญญากรณ์            คนงานทั่วไป

28.นางมนฑา สืบสะอาด                คนงานทั่วไป

29.นางสาวสายฝน มลิเสน             นักการภารโรง

30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส          คนงานทั่วไป

31.นางสาวเบญจพร สมมุติ             คนงานทั่วไป

32.นางดวงพร หงสะทาน                คนงานทั่วไป

33.นายเจษฎา นิลภักดิ์                   คนงานทั่วไป

34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย       คนงานทั่วไป

35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน             คนงานทั่วไป

36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์        คนงานทั่วไป

37.นายกีรติ กิจจะ                           คนงานทั่วไป

ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้  

1. นางพรรณวิภา       สุชาติ          รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

2. นางจุรีรัตน์            ชูกรณ์         นักวิชาการเงินละบัญชี

3. นางสาวธัญญลักษ์  มีลาภ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. นางพรรณวิภา       สุชาติ          เจ้าพนักงานพัสดุ

5. นางสุศรีสุดา         เกตุพิมล       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

6. นางสาวพการัตน์   เสียมศักดิ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. นายไชวัฒน์    ควงผจญ   หัวหน่าสวนโยธา

2. นายนรงค์      ฉิมมณี        ช่างโยธา

 3. จ.อ.ธวัธชัย   บุญจำนงค์    เจ้าพนักงานธุรการ

4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน   

1.คอมพิวเตอร์                   จำนวน  10  เครื่อง

2.เครื่อง pocket PC  จำนวน      4  เครื่อง

3.เครื่อง Note Book  จำนวน     1  เครื่อง

4.เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน    1  เครื่อง

5.เครื่องโทรศัพท์      จำนวน     1  เครื่อง

6.โทรสาร                 จำนวน     1  เครื่อง

7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย  จำนวน    1  เครื่อง

รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    19,893,340.44                         บาท

           ปี 2552                    22,489,047.87                         บาท

           ปี 2553                    27,808,025.86                         บาท

รายจ่ายของ อบต.

           รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน

           ปี 2551                    14,720,621.90                         บาท

           ปี 2552                    21,296,393.20                         บาท

           ปี 2553                    25,289,529.67                         บาท

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

วิสัยทัศน์

“สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

พันธ์กิจในการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

วิสัยทัศน์

“สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

พันธ์กิจในการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว

../add_file/

วิสัยทัศน์

“สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

พันธ์กิจในการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน

4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

5. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

7. ปรับปรุงแลละประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

8. พัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว


ชื่อไฟล์ :

สาสน์จากนายก

กราบสวัสดีครับ  พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์  ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป..

สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์  ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป..

สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

สาสน์จากนายก

กราบสวัสดีครับ  พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์  ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป..

สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

../add_file/

สาสน์จากนายก

กราบสวัสดีครับ  พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์  ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป..

สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๗๔๐๐๘ สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๗๔๐๐๘ สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๗๔๐๐๘ สายดอนรังแร้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๗๔๐๑๖ สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ตามประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๗๔๐๑๖ สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ตามประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ../add_file/รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๗๔๐๑๖ สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ตามประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ สายหนองไส้ติ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หมู่ที่ ๔ บ้านควน ตำบลสะพลี องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หมู่ที่ ๔ บ้านควน ตำบลสะพลี องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ หมู่ที่ ๔ บ้านควน ตำบลสะพลี องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บ้านคลองใหญ่ ตำบลสะพลี องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านคลองใหญ่ ตำบลสะพลี องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ บ้านคลองใหญ่ ตำบลสะพลี องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี ../add_file/บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลสะพลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AOy91pJWed33202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jtt5U3rWed123258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Cr0U4gMon103256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j34RPsCMon13020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8GszWYLWed14040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sQ0Pu2RTue24112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6cHZaYnWed12705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 54xvXvuWed95427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qWDCwPTTue23415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IiDceXwMon92028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OmsCzSBFri112744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Dx3eJvfWed111004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZXPT15FWed111028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8732RlFri125312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vGrpzxkFri125505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XNyAZQSMon24627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A8xwwoIFri95616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449 อีเมลล์ : admin@saphlee.go.th www.saphlee.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449 อีเมลล์ : admin@saphlee.go.th www.saphlee.go.th ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449 อีเมลล์ : admin@saphlee.go.th www.saphlee.go.th
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBG863VWed44703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hUw76LwTue95347.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cjQbk7kThu85416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ACwrL0WThu90533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : igZRDGYThu94413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lre979ZThu113537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7lQBR0QFri100503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WCsQl6DFri101424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JmdS9pQFri20108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4sbB8M3Fri21329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zJlP7KfFri23348.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LjV5KCmFri23354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gXaNv1cFri103218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d3On8kGTue102154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sW2DcqOTue103053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aHrM8x1Tue103124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : ประวัติ อบต.สะพลี อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 ที่งตั้งและอาณา อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พื่นที่ ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทำการเกษตร ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สาธารณและอื่นๆ ประมาณ 25.20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น เขตการปกครอง • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น • ชาย 2,828 คน • หญิง 3,073 คน *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติ อบต.สะพลี อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 ที่งตั้งและอาณา อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พื่นที่ ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทำการเกษตร ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สาธารณและอื่นๆ ประมาณ 25.20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น เขตการปกครอง • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น • ชาย 2,828 คน • หญิง 3,073 คน *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ../add_file/ประวัติ อบต.สะพลี อบต.สะพลี เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริการว่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 ที่งตั้งและอาณา อบต.สะพลี ตั้งอยู่ในเขตทท้องที่ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปะทิว มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิสเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พื่นที่ ตำบลสะพลี มีพื้นที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ 51,250 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทำการเกษตร ประมาณ 54.17 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สาธารณและอื่นๆ ประมาณ 25.20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์ฒน้ำมัน ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเตร ประชาชนที่อาศัย ตามชายฝั่งมีอาชีพประมงชายฝั่ง และชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ หาดทึ่งวัวแล่น เขตการปกครอง • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็ม จำนวน 7 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,6,7,8,10,11 • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,9 ประชากรในเขต อบต.สะพลี จำกนวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบ่งเป็น • ชาย 2,828 คน • หญิง 3,073 คน *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปะทิว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 3ceJMoMFri41440.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ 1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร 1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา 1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง 2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข 2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต 4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด 5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6.1 พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ 6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ 8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต. ยุทธศาสตร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ 1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร 1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา 1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง 2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข 2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต 4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด 5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6.1 พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ 6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ 8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต. ยุทธศาสตร์ ../add_file/ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ 1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร 1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา 1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง 2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข 2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต 4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด 5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6.1 พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ 6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ 8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต. ยุทธศาสตร์
ชื่อไฟล์ : การประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง อาชีพประมง อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม 32 ร้าน 2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม 21 แห่ง 3.โรงแรม / รีสอร์ท 10 ร้าน 4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม 5 ร้าน 5.โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง 7.จำหน่ายน้ำดื่ม 2 แห่ง 8.อื่นๆ 21 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง อาชีพประมง อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม 32 ร้าน 2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม 21 แห่ง 3.โรงแรม / รีสอร์ท 10 ร้าน 4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม 5 ร้าน 5.โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง 7.จำหน่ายน้ำดื่ม 2 แห่ง 8.อื่นๆ 21 แห่ง ../add_file/การประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวน เลี้ยง อาชีพประมง อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง หรืออื่นๆ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 1.ร้านค้าปลีก / สะดวกดื่ม 32 ร้าน 2.ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม 21 แห่ง 3.โรงแรม / รีสอร์ท 10 ร้าน 4.ร้านเสริมสวย / ตัดผม 5 ร้าน 5.โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 6.จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง 7.จำหน่ายน้ำดื่ม 2 แห่ง 8.อื่นๆ 21 แห่ง
ชื่อไฟล์ : สภาพสังคม 1.การศึกษา โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4 2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 2.ศาสนา วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์ 1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 2 วัดปากด่าน หมู่ที่ 2 3 วัดป่ายาง หมู่ที่ 4 4วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี หมู่ที่ 7 6 วัดทุ่งไทรทอง หมู่ที่ 8 7 วัดถ้ำเขาปุก หมู่ที่ 10 8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง หมู่ที่ 10 9 วัดราษฎร์คงคาราม หมู่ที่ 11 หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง 3.โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ ทางรถยนต์ - ทางหลวงชนบท 3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท 2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร - ทางหลวงแผ่นดิน 3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้ - ถนนลูกรัง จำนวน 39 สาย - ถนนหินคุก จำนวน 17 สาย - ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย - ถนนสาดยาง จำนวน 2 สาย ทางรถไฟ มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 การไฟฟ้า มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน การประปา มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน การโทรคมนาคม - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้ ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง 4.ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ - สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ฝาย จำนวน 6 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 26 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 30 แห่ง - ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง - เหมือง จำนวน 2 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทรัพยากรทางทะเล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล 5.การเมืองการบริหาร การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ ที่ ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง 1 บ้านหนองปลาไหล นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 2 บ้านปากด่าน นายนิมิต พลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 3 บ้านดอนคา นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 4 บ้านควน (เนินสำลี) นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 5 บ้านพรุใหญ่ นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 6 บ้านคลองใหญ่ นายจารึก ผลจันทร์ กำนันตำบลสะพลี 7 บ้านทุ่งวัวแล่น นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 8 บ้านห้วยตาอ่อน นายฉัตรชัย โลพิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง) นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 10 บ้านพรุปริง นายไวโอลิน แจกซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพสังคม 1.การศึกษา โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4 2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 2.ศาสนา วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์ 1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 2 วัดปากด่าน หมู่ที่ 2 3 วัดป่ายาง หมู่ที่ 4 4วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี หมู่ที่ 7 6 วัดทุ่งไทรทอง หมู่ที่ 8 7 วัดถ้ำเขาปุก หมู่ที่ 10 8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง หมู่ที่ 10 9 วัดราษฎร์คงคาราม หมู่ที่ 11 หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง 3.โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ ทางรถยนต์ - ทางหลวงชนบท 3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท 2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร - ทางหลวงแผ่นดิน 3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้ - ถนนลูกรัง จำนวน 39 สาย - ถนนหินคุก จำนวน 17 สาย - ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย - ถนนสาดยาง จำนวน 2 สาย ทางรถไฟ มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 การไฟฟ้า มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน การประปา มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน การโทรคมนาคม - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้ ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง 4.ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ - สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ฝาย จำนวน 6 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 26 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 30 แห่ง - ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง - เหมือง จำนวน 2 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทรัพยากรทางทะเล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล 5.การเมืองการบริหาร การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ ที่ ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง 1 บ้านหนองปลาไหล นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 2 บ้านปากด่าน นายนิมิต พลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 3 บ้านดอนคา นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 4 บ้านควน (เนินสำลี) นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 5 บ้านพรุใหญ่ นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 6 บ้านคลองใหญ่ นายจารึก ผลจันทร์ กำนันตำบลสะพลี 7 บ้านทุ่งวัวแล่น นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 8 บ้านห้วยตาอ่อน นายฉัตรชัย โลพิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง) นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 10 บ้านพรุปริง นายไวโอลิน แจกซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ../add_file/สภาพสังคม 1.การศึกษา โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ที่ โรงเรียน / ที่ตั้ง 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี หมู่ที่ 4 2 โรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ที่ตั้ง 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ 10 ศูนย์การตามอัธยาศัยตำบลสะพลี (กศน.) จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 2.ศาสนา วัด จำนวน 6 แห่ง / สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ที่ ชื่อ วัด / สำนักสงฆ์ 1 สำนักสงฆ์พรเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 2 วัดปากด่าน หมู่ที่ 2 3 วัดป่ายาง หมู่ที่ 4 4วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 5 สำนักสงฆ์เขาสามเจย์ดี หมู่ที่ 7 6 วัดทุ่งไทรทอง หมู่ที่ 8 7 วัดถ้ำเขาปุก หมู่ที่ 10 8 สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง หมู่ที่ 10 9 วัดราษฎร์คงคาราม หมู่ที่ 11 หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลตำบล 2 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาล) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 (เขต อบต.) สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง 3.โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ ทางรถยนต์ - ทางหลวงชนบท 3201 จากสี่แยกต้นมะขาม ตำบลสะพลี – อำเภอปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท 2097 สายสะพลี – ทุ่งวัวแล่น 4.750 กิโลเมตร - ทางหลวงแผ่นดิน 3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ท่าแชะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร - ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ่ – เนินศิริ ระยะทาง 10 กิโลเมตร - ทางหลวงท้องถิ่น สายฝ่ายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง หินคุก คอนกรีต และลาดยางในหมู่บ้าน มีดังนี้ - ถนนลูกรัง จำนวน 39 สาย - ถนนหินคุก จำนวน 17 สาย - ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย - ถนนสาดยาง จำนวน 2 สาย ทางรถไฟ มีเส้นทางตัดรถไฟหมู่ที่ 6,7,10 โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 การไฟฟ้า มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน การประปา มีการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมูบ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน การโทรคมนาคม - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 17 ตู้ ซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของประชาชน - เสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 แห่ง 4.ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ - ห้วยและลำคลอง 17 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ - สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง - ฝาย จำนวน 6 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 26 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 30 แห่ง - ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง - เหมือง จำนวน 2 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทรัพยากรทางทะเล สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลพะพลี และจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1.หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก บังกะโลให้เช่า และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 2.เกาะจระเข้ เป็นรูปร่างคล้ายจระเข้ ใช่เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 45 นาที รอบๆเกาะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก ปากทะเล และดอกไม้ทะเลหลายชนิด และเหมาะที่จะเป็นแหล่งดำน้ำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดำน้ำชมปะการังใต้ทะเล 5.การเมืองการบริหาร การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ ที่ ชื่อหมูบ้าน / ชุมชน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง 1 บ้านหนองปลาไหล นายอดิสรณ์ ศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 2 บ้านปากด่าน นายนิมิต พลนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 3 บ้านดอนคา นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 4 บ้านควน (เนินสำลี) นายณัฐวุฒิ แก้วมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 5 บ้านพรุใหญ่ นายนฤทธิ์ รัตนพงธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 6 บ้านคลองใหญ่ นายจารึก ผลจันทร์ กำนันตำบลสะพลี 7 บ้านทุ่งวัวแล่น นายอนุพันธ์ ล.ตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 8 บ้านห้วยตาอ่อน นายฉัตรชัย โลพิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 9 บ้านฝายเขา (เขาลูกลาง) นายสิทธิรักษ์ คล้ายอักษร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 10 บ้านพรุปริง นายไวโอลิน แจกซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้ สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่ 1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.นายชาติชาย สวัสศรี หัวหน้าสำนักปลัด 3.นายมานพ มาแจ้ง นักพัฒนาชุมชน 4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว นักทรัพยากรบุคคล 5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นางมณฑา จีนบันทึก เจ้าพนักงานธุรการ 7.นางสาวอาภาพร สง่า นิติกร 8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ ครู 9.นางจิรดา บริรักษ์ ครู 10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์ ครู 11.นางเกศสุดา บุญสะอาด ผู้ดูแลเด็ก 12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 13.นายยมนา หงสะทาน พนักงานขับรถยนต์ 14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์ พนักงานขับรถยนต์ 15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 16.นายวิศัลย์ สยุมพร พนักงานขับรถยนต์ 17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์ พนักงานขับรถยนต์ 18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ พนักงานขับรถยนต์ 19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 20.นายวิชาญ พูนชัย ยาม 21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น คนงานทั่วไป 22.นายวันชัย กาลพัฒน์ คนงานทั่วไป 23.นายบัญญัติ หนูแก้ว คนงานทั่วไป 24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์ คนงานทั่วไป 25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์ คนงานทั่วไป 26.นายอนันต์ สันทัดการ คนงานทั่วไป 27.นายสมชาย ธัญญากรณ์ คนงานทั่วไป 28.นางมนฑา สืบสะอาด คนงานทั่วไป 29.นางสาวสายฝน มลิเสน นักการภารโรง 30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส คนงานทั่วไป 31.นางสาวเบญจพร สมมุติ คนงานทั่วไป 32.นางดวงพร หงสะทาน คนงานทั่วไป 33.นายเจษฎา นิลภักดิ์ คนงานทั่วไป 34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย คนงานทั่วไป 35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน คนงานทั่วไป 36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์ คนงานทั่วไป 37.นายกีรติ กิจจะ คนงานทั่วไป ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางพรรณวิภา สุชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง 2. นางจุรีรัตน์ ชูกรณ์ นักวิชาการเงินละบัญชี 3. นางสาวธัญญลักษ์ มีลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4. นางพรรณวิภา สุชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 5. นางสุศรีสุดา เกตุพิมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 6. นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายไชวัฒน์ ควงผจญ หัวหน่าสวนโยธา 2. นายนรงค์ ฉิมมณี ช่างโยธา 3. จ.อ.ธวัธชัย บุญจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน 1.คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 2.เครื่อง pocket PC จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่อง Note Book จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 6.โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 เครื่อง รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 19,893,340.44 บาท ปี 2552 22,489,047.87 บาท ปี 2553 27,808,025.86 บาท รายจ่ายของ อบต. รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 14,720,621.90 บาท ปี 2552 21,296,393.20 บาท ปี 2553 25,289,529.67 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้ สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่ 1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.นายชาติชาย สวัสศรี หัวหน้าสำนักปลัด 3.นายมานพ มาแจ้ง นักพัฒนาชุมชน 4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว นักทรัพยากรบุคคล 5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นางมณฑา จีนบันทึก เจ้าพนักงานธุรการ 7.นางสาวอาภาพร สง่า นิติกร 8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ ครู 9.นางจิรดา บริรักษ์ ครู 10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์ ครู 11.นางเกศสุดา บุญสะอาด ผู้ดูแลเด็ก 12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 13.นายยมนา หงสะทาน พนักงานขับรถยนต์ 14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์ พนักงานขับรถยนต์ 15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 16.นายวิศัลย์ สยุมพร พนักงานขับรถยนต์ 17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์ พนักงานขับรถยนต์ 18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ พนักงานขับรถยนต์ 19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 20.นายวิชาญ พูนชัย ยาม 21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น คนงานทั่วไป 22.นายวันชัย กาลพัฒน์ คนงานทั่วไป 23.นายบัญญัติ หนูแก้ว คนงานทั่วไป 24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์ คนงานทั่วไป 25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์ คนงานทั่วไป 26.นายอนันต์ สันทัดการ คนงานทั่วไป 27.นายสมชาย ธัญญากรณ์ คนงานทั่วไป 28.นางมนฑา สืบสะอาด คนงานทั่วไป 29.นางสาวสายฝน มลิเสน นักการภารโรง 30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส คนงานทั่วไป 31.นางสาวเบญจพร สมมุติ คนงานทั่วไป 32.นางดวงพร หงสะทาน คนงานทั่วไป 33.นายเจษฎา นิลภักดิ์ คนงานทั่วไป 34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย คนงานทั่วไป 35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน คนงานทั่วไป 36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์ คนงานทั่วไป 37.นายกีรติ กิจจะ คนงานทั่วไป ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางพรรณวิภา สุชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง 2. นางจุรีรัตน์ ชูกรณ์ นักวิชาการเงินละบัญชี 3. นางสาวธัญญลักษ์ มีลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4. นางพรรณวิภา สุชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 5. นางสุศรีสุดา เกตุพิมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 6. นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายไชวัฒน์ ควงผจญ หัวหน่าสวนโยธา 2. นายนรงค์ ฉิมมณี ช่างโยธา 3. จ.อ.ธวัธชัย บุญจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน 1.คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 2.เครื่อง pocket PC จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่อง Note Book จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 6.โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 เครื่อง รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 19,893,340.44 บาท ปี 2552 22,489,047.87 บาท ปี 2553 27,808,025.86 บาท รายจ่ายของ อบต. รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 14,720,621.90 บาท ปี 2552 21,296,393.20 บาท ปี 2553 25,289,529.67 บาท ../add_file/ข้าราชการส่วนตำบล / ลูกจ้าง อบต.สะพลี จำนวน 37 คน แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน ดังนี้ สำนักงานปลัด จำนวน 27 คน ได้แก่ 1.นายวัชรินทร์ สุวพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.นายชาติชาย สวัสศรี หัวหน้าสำนักปลัด 3.นายมานพ มาแจ้ง นักพัฒนาชุมชน 4.นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว นักทรัพยากรบุคคล 5.นางสาวจันจิรา ตรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นางมณฑา จีนบันทึก เจ้าพนักงานธุรการ 7.นางสาวอาภาพร สง่า นิติกร 8.นางอุมาพร โคตรสมบัติ ครู 9.นางจิรดา บริรักษ์ ครู 10.นางดวงเดือน จันทร์สุริย์ ครู 11.นางเกศสุดา บุญสะอาด ผู้ดูแลเด็ก 12.นายวิจิตร สุขสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ 13.นายยมนา หงสะทาน พนักงานขับรถยนต์ 14.นายอภิชัย มูลิกัณฑ์ พนักงานขับรถยนต์ 15.นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 16.นายวิศัลย์ สยุมพร พนักงานขับรถยนต์ 17.นายไพชยนต์ พฤษการณ์ พนักงานขับรถยนต์ 18.นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ พนักงานขับรถยนต์ 19.นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 20.นายวิชาญ พูนชัย ยาม 21.นายแสงฉาน เชื้อมั่น คนงานทั่วไป 22.นายวันชัย กาลพัฒน์ คนงานทั่วไป 23.นายบัญญัติ หนูแก้ว คนงานทั่วไป 24.นางสาวธนิษฐา สรหงษ์ คนงานทั่วไป 25.นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์ คนงานทั่วไป 26.นายอนันต์ สันทัดการ คนงานทั่วไป 27.นายสมชาย ธัญญากรณ์ คนงานทั่วไป 28.นางมนฑา สืบสะอาด คนงานทั่วไป 29.นางสาวสายฝน มลิเสน นักการภารโรง 30.นางสาวฤดีพร ลิ้มธรรมรส คนงานทั่วไป 31.นางสาวเบญจพร สมมุติ คนงานทั่วไป 32.นางดวงพร หงสะทาน คนงานทั่วไป 33.นายเจษฎา นิลภักดิ์ คนงานทั่วไป 34.นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย คนงานทั่วไป 35.นายสุนันท์ เพชรนาทาน คนงานทั่วไป 36.นายประสิทธิ์ชัย ทองภูเบศร์ คนงานทั่วไป 37.นายกีรติ กิจจะ คนงานทั่วไป ส่วนการคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางพรรณวิภา สุชาติ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง 2. นางจุรีรัตน์ ชูกรณ์ นักวิชาการเงินละบัญชี 3. นางสาวธัญญลักษ์ มีลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4. นางพรรณวิภา สุชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 5. นางสุศรีสุดา เกตุพิมล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 6. นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนโยธา จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายไชวัฒน์ ควงผจญ หัวหน่าสวนโยธา 2. นายนรงค์ ฉิมมณี ช่างโยธา 3. จ.อ.ธวัธชัย บุญจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการ 4. นายทวีเกียตร์ ชมอนทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน 1.คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 2.เครื่อง pocket PC จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่อง Note Book จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 6.โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 เครื่อง รายได้ของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 19,893,340.44 บาท ปี 2552 22,489,047.87 บาท ปี 2553 27,808,025.86 บาท รายจ่ายของ อบต. รายจ่ายของ อบต. ย้อนหลังสามปี (2551-2553) ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2551 14,720,621.90 บาท ปี 2552 21,296,393.20 บาท ปี 2553 25,289,529.67 บาท
ชื่อไฟล์ : สาสน์จากนายก กราบสวัสดีครับ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์ ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป.. สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สาสน์จากนายก กราบสวัสดีครับ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์ ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป.. สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ../add_file/สาสน์จากนายก กราบสวัสดีครับ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีได้มีโอกาศพบปะและสวัสดีปีใหม่ ในช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ต ในช่วงทีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีของเราได้ มีกิจกรรมมากมายตลอดถึงได้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวตำบลสะพลีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยดีตลอมมา ในโอกาสนี้ กระผม จรัญ จันทร์นิตย์ ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2563 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บารมีแห่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หลวงปู่สงฆ์ หลวงพ่อบุญมี และ สิ่งศักดิ์ทั้งหมดในสากลโลกตลอดถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำไว้ จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป.. สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : QbtkafjMon110346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : In8IXBUMon110449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HibSNZTMon110835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bBFw1S4Mon111112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SQ6dCvBMon111229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q5vBTmYMon111445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uJRkFpfTue82748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RyWcY6yWed120034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oAOCNetWed120145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GLAXIliWed120253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r7UAD3XWed120345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2rQXVhqWed120442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9w1VWnDWed120712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yNiy68RWed120809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อยากให้ทำการตรวจสอบอาคาร ทะเลใสรีสอร์ท ช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงอาคาร โดยการเพิ่มน้ำหนักมากในส่วนปูพื้นที่ระเบียงยื่นชั้น2และผนังห้องน้ำ โดยการปูกระเบื้องเพิ่มทับลงบริเวณเดิมโดยไม่ได้ทำการสกัดผนังเดิมออก หลักๆจะมีเรื่องโครงสร้างเก่า และใช้แผ่นพื้นสำเร็จทั้งหมด และระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว เพื่อความใม่ประมาทในภายภาคหน้า จึงอยากให้ทำการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และไฟฟ้าอาคาร ทั้งหมด และไม่ทราบว่ามีการขออนุญาติถูกต้องและได้ตรวจสอบแล้วรึยัง (ข้อความร้องเรียน ขอให้เป็นความลับนะครับ ไม่อนุญาติให้เปิดเผย เกรงว่าจะไม่ได้รับความพอใจจากทางเจ้าของรีสอร์ท) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากให้ทำการตรวจสอบอาคาร ทะเลใสรีสอร์ท ช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงอาคาร โดยการเพิ่มน้ำหนักมากในส่วนปูพื้นที่ระเบียงยื่นชั้น2และผนังห้องน้ำ โดยการปูกระเบื้องเพิ่มทับลงบริเวณเดิมโดยไม่ได้ทำการสกัดผนังเดิมออก หลักๆจะมีเรื่องโครงสร้างเก่า และใช้แผ่นพื้นสำเร็จทั้งหมด และระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว เพื่อความใม่ประมาทในภายภาคหน้า จึงอยากให้ทำการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และไฟฟ้าอาคาร ทั้งหมด และไม่ทราบว่ามีการขออนุญาติถูกต้องและได้ตรวจสอบแล้วรึยัง (ข้อความร้องเรียน ขอให้เป็นความลับนะครับ ไม่อนุญาติให้เปิดเผย เกรงว่าจะไม่ได้รับความพอใจจากทางเจ้าของรีสอร์ท) ../add_file/อยากให้ทำการตรวจสอบอาคาร ทะเลใสรีสอร์ท ช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงอาคาร โดยการเพิ่มน้ำหนักมากในส่วนปูพื้นที่ระเบียงยื่นชั้น2และผนังห้องน้ำ โดยการปูกระเบื้องเพิ่มทับลงบริเวณเดิมโดยไม่ได้ทำการสกัดผนังเดิมออก หลักๆจะมีเรื่องโครงสร้างเก่า และใช้แผ่นพื้นสำเร็จทั้งหมด และระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว เพื่อความใม่ประมาทในภายภาคหน้า จึงอยากให้ทำการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และไฟฟ้าอาคาร ทั้งหมด และไม่ทราบว่ามีการขออนุญาติถูกต้องและได้ตรวจสอบแล้วรึยัง (ข้อความร้องเรียน ขอให้เป็นความลับนะครับ ไม่อนุญาติให้เปิดเผย เกรงว่าจะไม่ได้รับความพอใจจากทางเจ้าของรีสอร์ท)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4YMWZWuTue95932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EZPrINmThu12324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9zUrOHPWed121850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9jeI3rVWed122109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I37l3q1Wed122246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : njyEUelWed114202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 11LneEhWed110933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D3SInveWed111332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tjcv1ttMon103905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bIblPlcTue11709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rEM0Tl9Fri43039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V95zjvrFri44536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uDx77zcMon111047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VU3mfuLTue105513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vHowHCgTue105555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QItBAnCTue105655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6sm9PyATue105728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qDmNsdfTue110110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wK51Pv1Tue110139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eJxmUfPTue110215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bpb6aSrTue35356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p2fvdMLTue35621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ri1HcbuTue35439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Fd35McWed95558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9LCM3QlWed102904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HEExgGHTue32024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Go3JODMThu15925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z0ag1H4Thu20006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oEHMwPrFri14242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YY1ilw2Wed123143.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น ../add_file/กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น
ชื่อไฟล์ : AOwXWhYWed25944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น ../add_file/กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง" หรือ "Landuse Plan" ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application) และ LINE OA : DPT Information เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น
ชื่อไฟล์ : y82jz6YTue15807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oHpL4T2Thu42705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w2IlA29Thu44955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dsDxTakThu45236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9e4yL05Fri52052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6ltTrsxTue12246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hM7FYVpWed31218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yw85XT5Wed12511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UB5c6OYWed12610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y1zga9xWed12641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q6gO06UThu92438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CowlDJbSun32407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rNAPfNOTue91542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TE2qh3tMon104931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jqw6yOlMon111800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X4Srqp3Wed15056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : I05set9Wed125615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cCKAdm4Thu100346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KdnOe3OFri40723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ สิ่งที่แนบมาด้วย คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ จำนวน 1 เล่ม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ สิ่งที่แนบมาด้วย คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ จำนวน 1 เล่ม ../add_file/ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ สิ่งที่แนบมาด้วย คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ จำนวน 1 เล่ม
ชื่อไฟล์ : J4CRcJgThu25955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์ โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์ โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ../add_file/ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์ โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : TNMIYnrTue101228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rKnmVWFTue103734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uxtU3GCFri113148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eiiAMWbFri31106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hXkYkciTue112350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1i53VMMThu80859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์... การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบ ระหว่าง มกราคม-มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 1. ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 หลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - รูปป้ายและขนาด - ใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีปีสุดท้าย - ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสืออนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้กองคลัง 2. รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีป้าย 3. รับใบเสร็จภาษีป้าย (ภ.ป.7) ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 งานพัฒนารายได้ กองคลัง โทรศัพท์ 077-630448 ต่อ 3 www.saphlee.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์... การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบ ระหว่าง มกราคม-มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 1. ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 หลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - รูปป้ายและขนาด - ใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีปีสุดท้าย - ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสืออนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้กองคลัง 2. รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีป้าย 3. รับใบเสร็จภาษีป้าย (ภ.ป.7) ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 งานพัฒนารายได้ กองคลัง โทรศัพท์ 077-630448 ต่อ 3 www.saphlee.go.th ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์... การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบ ระหว่าง มกราคม-มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 1. ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 หลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - รูปป้ายและขนาด - ใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีปีสุดท้าย - ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสืออนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้กองคลัง 2. รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีป้าย 3. รับใบเสร็จภาษีป้าย (ภ.ป.7) ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 งานพัฒนารายได้ กองคลัง โทรศัพท์ 077-630448 ต่อ 3 www.saphlee.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565 ../add_file/รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กรณีปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรลงสู่ที่ดินของผู้อื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรลงสู่ที่ดินของผู้อื่น ../add_file/กรณีปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรลงสู่ที่ดินของผู้อื่น
ชื่อไฟล์ : กรณีมีกลิ่นเหม็นจากโรงน้ำปลาร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีมีกลิ่นเหม็นจากโรงน้ำปลาร้าง ../add_file/กรณีมีกลิ่นเหม็นจากโรงน้ำปลาร้าง
ชื่อไฟล์ : กรณีมีสารเคมีฟุ้งกระจายจากสวนทุเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีมีสารเคมีฟุ้งกระจายจากสวนทุเรียน ../add_file/กรณีมีสารเคมีฟุ้งกระจายจากสวนทุเรียน
ชื่อไฟล์ : กรณีมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงงานทำอิฐบล็อก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงงานทำอิฐบล็อก ../add_file/กรณีมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงงานทำอิฐบล็อก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ไม่กี่วันมานี้ ได้มีคนมาจัดงานแต่งงานบริเวณหน้าหาดทุ่งวัวแล่น แล้วมีการใช้เสียงดังในยามวิกาล (22.00-23.00+) ตามกฏหมาย โดยได้มีการออกไปเตือนขอให้ลดเสียงลง แต่เจ้าของงานได้บอกว่ามีหนังสือเอกสารขอจัดงานมาจาก อบต.สะพลีแล้ว แล้วทางเรามีคนแก่คนชรา ชาวบ้าน และแขกผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้เดือดร้อนแก่ทางเรา ซึ่งไม่สมควร แล้วไม่มีการมาขอโดยตรงแก่ทางเรา ซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นของเรามีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง แต่มันเป็นที่ส่วนบุคคล และผู้จัดงานได้อ้างว่าเป็นที่สาธารณะ ถึงจะเป็นที่สาธารณะ ก็แปลว่าทุกคนก็จะมีสิทธิเท่ากันไม่ควรมีใครใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และ ถึงจะมีหนังสือ แต่มารยาทก็ควรมีด้วย จึงอยากจะถามว่า คุณอนุญาติมาได้ยังไง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายมีการเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึกๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 และ ระหว่างที่มีการใช้เสียง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ต้องโทรตาม ถ้าปัญหาแบบนี้ยังเกิดขึ้นหรือไม่ได้รับการแก้ไขอีก ทางเราจำเป็นต้องมีการแจ้งไปยังสื่อ นักข่าว ช่องทางต่างๆ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับรู้ปัญหานี้ และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่กี่วันมานี้ ได้มีคนมาจัดงานแต่งงานบริเวณหน้าหาดทุ่งวัวแล่น แล้วมีการใช้เสียงดังในยามวิกาล (22.00-23.00+) ตามกฏหมาย โดยได้มีการออกไปเตือนขอให้ลดเสียงลง แต่เจ้าของงานได้บอกว่ามีหนังสือเอกสารขอจัดงานมาจาก อบต.สะพลีแล้ว แล้วทางเรามีคนแก่คนชรา ชาวบ้าน และแขกผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้เดือดร้อนแก่ทางเรา ซึ่งไม่สมควร แล้วไม่มีการมาขอโดยตรงแก่ทางเรา ซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นของเรามีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง แต่มันเป็นที่ส่วนบุคคล และผู้จัดงานได้อ้างว่าเป็นที่สาธารณะ ถึงจะเป็นที่สาธารณะ ก็แปลว่าทุกคนก็จะมีสิทธิเท่ากันไม่ควรมีใครใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และ ถึงจะมีหนังสือ แต่มารยาทก็ควรมีด้วย จึงอยากจะถามว่า คุณอนุญาติมาได้ยังไง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายมีการเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึกๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 และ ระหว่างที่มีการใช้เสียง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ต้องโทรตาม ถ้าปัญหาแบบนี้ยังเกิดขึ้นหรือไม่ได้รับการแก้ไขอีก ทางเราจำเป็นต้องมีการแจ้งไปยังสื่อ นักข่าว ช่องทางต่างๆ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับรู้ปัญหานี้ และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ../add_file/ไม่กี่วันมานี้ ได้มีคนมาจัดงานแต่งงานบริเวณหน้าหาดทุ่งวัวแล่น แล้วมีการใช้เสียงดังในยามวิกาล (22.00-23.00+) ตามกฏหมาย โดยได้มีการออกไปเตือนขอให้ลดเสียงลง แต่เจ้าของงานได้บอกว่ามีหนังสือเอกสารขอจัดงานมาจาก อบต.สะพลีแล้ว แล้วทางเรามีคนแก่คนชรา ชาวบ้าน และแขกผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้เดือดร้อนแก่ทางเรา ซึ่งไม่สมควร แล้วไม่มีการมาขอโดยตรงแก่ทางเรา ซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นของเรามีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง แต่มันเป็นที่ส่วนบุคคล และผู้จัดงานได้อ้างว่าเป็นที่สาธารณะ ถึงจะเป็นที่สาธารณะ ก็แปลว่าทุกคนก็จะมีสิทธิเท่ากันไม่ควรมีใครใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และ ถึงจะมีหนังสือ แต่มารยาทก็ควรมีด้วย จึงอยากจะถามว่า คุณอนุญาติมาได้ยังไง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายมีการเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึกๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 และ ระหว่างที่มีการใช้เสียง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ต้องโทรตาม ถ้าปัญหาแบบนี้ยังเกิดขึ้นหรือไม่ได้รับการแก้ไขอีก ทางเราจำเป็นต้องมีการแจ้งไปยังสื่อ นักข่าว ช่องทางต่างๆ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้ผู้คนได้รับรู้ปัญหานี้ และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
ชื่อไฟล์ : ไม่กี่วันมานี้ ได้มีคนมาจัดงานแต่งงานบริเวณหน้าหาดทุ่งวัวแล่น แล้วมีการใช้เสียงดังในยามวิกาล (21.00-23.00+) โดยได้มีการออกไปเตือนขอให้ลดเสียงลง แต่เจ้าของงานได้บอกว่ามีหนังสือเอกสารขอจัดงานมาจาก อบต.สะพลีแล้ว แล้วทางเรามีคนแก่คนชรา ชาวบ้าน และแขกผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้เดือดร้อนแก่ทางเรา ซึ่งไม่สมควร แล้วไม่มีการมาขอโดยตรงแก่ทางเรา ซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นของเรามีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง แต่มันเป็นที่ส่วนบุคคล และผู้จัดงานได้อ้างว่าเป็นที่สาธารณะ ถึงจะเป็นที่สาธารณะ ก็แปลว่าทุกคนก็จะมีสิทธิเท่ากันไม่ควรมีใครใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และ ถึงจะมีหนังสือ แต่มารยาทก็ควรมีด้วย จึงอยากจะถามว่า คุณอนุญาติมาได้ยังไง เพราะมีการเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึกๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 และ ระหว่างที่มีการใช้เสียง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ต้องโทรตาม ถ้าเรื่องแบบนี้ยังเกิดขึ้นอีก ทางเราจะมีการแจ้งไปยังสื่อ นักข่าว ช่องทางต่างๆ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือ และให้ผู้คนได้รับรู้ปัญหานี้ และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่กี่วันมานี้ ได้มีคนมาจัดงานแต่งงานบริเวณหน้าหาดทุ่งวัวแล่น แล้วมีการใช้เสียงดังในยามวิกาล (21.00-23.00+) โดยได้มีการออกไปเตือนขอให้ลดเสียงลง แต่เจ้าของงานได้บอกว่ามีหนังสือเอกสารขอจัดงานมาจาก อบต.สะพลีแล้ว แล้วทางเรามีคนแก่คนชรา ชาวบ้าน และแขกผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้เดือดร้อนแก่ทางเรา ซึ่งไม่สมควร แล้วไม่มีการมาขอโดยตรงแก่ทางเรา ซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นของเรามีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง แต่มันเป็นที่ส่วนบุคคล และผู้จัดงานได้อ้างว่าเป็นที่สาธารณะ ถึงจะเป็นที่สาธารณะ ก็แปลว่าทุกคนก็จะมีสิทธิเท่ากันไม่ควรมีใครใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และ ถึงจะมีหนังสือ แต่มารยาทก็ควรมีด้วย จึงอยากจะถามว่า คุณอนุญาติมาได้ยังไง เพราะมีการเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึกๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 และ ระหว่างที่มีการใช้เสียง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ต้องโทรตาม ถ้าเรื่องแบบนี้ยังเกิดขึ้นอีก ทางเราจะมีการแจ้งไปยังสื่อ นักข่าว ช่องทางต่างๆ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือ และให้ผู้คนได้รับรู้ปัญหานี้ และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ../add_file/ไม่กี่วันมานี้ ได้มีคนมาจัดงานแต่งงานบริเวณหน้าหาดทุ่งวัวแล่น แล้วมีการใช้เสียงดังในยามวิกาล (21.00-23.00+) โดยได้มีการออกไปเตือนขอให้ลดเสียงลง แต่เจ้าของงานได้บอกว่ามีหนังสือเอกสารขอจัดงานมาจาก อบต.สะพลีแล้ว แล้วทางเรามีคนแก่คนชรา ชาวบ้าน และแขกผู้ใช้บริการอยู่ ทำให้เดือดร้อนแก่ทางเรา ซึ่งไม่สมควร แล้วไม่มีการมาขอโดยตรงแก่ทางเรา ซึ่งที่บริเวณนั้นเป็นของเรามีโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง แต่มันเป็นที่ส่วนบุคคล และผู้จัดงานได้อ้างว่าเป็นที่สาธารณะ ถึงจะเป็นที่สาธารณะ ก็แปลว่าทุกคนก็จะมีสิทธิเท่ากันไม่ควรมีใครใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น และ ถึงจะมีหนังสือ แต่มารยาทก็ควรมีด้วย จึงอยากจะถามว่า คุณอนุญาติมาได้ยังไง เพราะมีการเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึกๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 และ ระหว่างที่มีการใช้เสียง ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ต้องโทรตาม ถ้าเรื่องแบบนี้ยังเกิดขึ้นอีก ทางเราจะมีการแจ้งไปยังสื่อ นักข่าว ช่องทางต่างๆ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือ และให้ผู้คนได้รับรู้ปัญหานี้ และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : น้ำท่วมขังในซอยโรงแรมฟ้าใสน้ำหาดทุ่งวัวแล่นไม่มีทางระบาย​ หลายปีไม่มีหน่วยงานมาแก้ไข​ สร้าง​ความเดือนร้อนทุกหลังคาเรือนน้ำไหลเข้าโครงการ​จนใช้ห้องน้ำไม่ได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: น้ำท่วมขังในซอยโรงแรมฟ้าใสน้ำหาดทุ่งวัวแล่นไม่มีทางระบาย​ หลายปีไม่มีหน่วยงานมาแก้ไข​ สร้าง​ความเดือนร้อนทุกหลังคาเรือนน้ำไหลเข้าโครงการ​จนใช้ห้องน้ำไม่ได้ ../add_file/น้ำท่วมขังในซอยโรงแรมฟ้าใสน้ำหาดทุ่งวัวแล่นไม่มีทางระบาย​ หลายปีไม่มีหน่วยงานมาแก้ไข​ สร้าง​ความเดือนร้อนทุกหลังคาเรือนน้ำไหลเข้าโครงการ​จนใช้ห้องน้ำไม่ได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/