ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : AOy91pJWed33202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้