ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี

ชื่อไฟล์ : Y1zga9xWed12641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้