ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์ โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ รวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : J4CRcJgThu25955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้