ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โอนครั้งที่ 6/2565)

ชื่อไฟล์ : f8yJv5JWed102620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้