ชื่อเรื่อง : บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : -
ชื่อไฟล์ : krJyXGkTue32627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้