ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

ชื่อไฟล์ : xwf6P4PTue105242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้