ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง